Barış Gökalp | Başkan

Global Treasury Director | Şişecam

Başkan Mesajı

Kurumsal Hazine Yönetimi Dünyasına hoş geldiniz.

Değerli kurucu üyelerimiz ile yaptığımız sohbetlerde farkettik ki, şirketlerin stratejik kararlarında etkisi giderek artan Kurumsal Hazine Yöneticilerinin bir araya gelerek bilgi, tecrübe ve görüş paylaşabileceği bir platform ülkemizde bulunmamaktadır. Buradan hareketle, hep beraber kolları sıvayarak hızlıca büyüyeceğinden emin olduğumuz Kurumsal Hazine Yöneticileri Derneğini kurduk.

Amacımız, Kurumsal hazine profesyonellerini temsil etmek, ekonominin yetkilileri ve kurumlar nezdinde aktif olarak her düzeyde diyaloğu teşvik etmek; üyelerimizin mesleki gelişimlerine destek olmak ve Kurumsal Hazine Yönetimi üzerine en iyi uygulamaları paylaşarak üst düzey bir ağ oluşturmaktır.

Bu yeni oluşumun ülkemize ve meslektaşlarıma çok faydalı olacağına inanıyorum.

Hakkımızda

Kurumsal Hazine Yönetimi kavramı önceleri finans ve muhasebe altında yer alan bir alan iken günümüzde ihtiyaçların, finansal piyasaların ve kullanılan enstrümanların çeşitlenmesi ile özel ve ayrı bir alan halini almıştır.

Dünyada pek çok ülkede bu alanda çalışan kişilerin bir araya geldiği, hem finansal piyasalar ve uygulamalar hem de süreçlerin yönetimi ve teknoloji kullanımı gibi alanlarda bilgi alışverişinde bulunulan dernekler mevcuttur.

Ülkemizde de bu konuda çalışan Kurumsal Hazine, Kurumsal Finans, Finansman vb. isimlerle şirketlerin içerisinde yer alan bölümlerin yönetici ve çalışanlarının bir araya gelerek fikir paylaşımında bulunacağı bir platformun eksikliği hissedilmekteydi.

Kurumsal Hazine Yöneticileri Derneği bu eksikliği gidermek ve aramızdaki iletişimi kuvvetlendirmek için kurulmuştur.

Kurumsal Hazine Yöneticileri Derneği’nin amacı tüzüğümüzde ifade edildiği şekliyle ; “Üyelerini bir araya getirerek aralarında mesleki ilişkileri güçlendirmek, mesleki uygulamada Kurumsal Hazine Yönetim ahlak, gelenek ve ilkelerin, esasların, mesleki etik ve standartların oluşmasına, gelişmesine ve devamına katkıda bulunmak, üyelerinin mesleki yararlarını korumak, ulusal ve uluslararası alanda mesleki gelişmeleri izlemek ve bu gelişmeler hakkında bilgi vererek, eğitim çalışmaları yaparak üyelerinin mesleki ilerlemelerine yardımcı olmak, mesleğin nitelikli elemanlar tarafından yürütülmesini sağlayacak çalışmalar organize etmek, bu nitelikteki çalışmalara katkıda bulunmak, Hazine Yönetimi mesleğinin niteliğini yükseltmek için teoriyi ve pratiği geliştiren çalışmalar yapmak, meslekle ilgili kamu ve özel kuruluşlar nezdinde üyelerini temsil etmektir”.

Kurucularımız 

Barış Gökalp | Başkan

Global Treasury Director | Şişecam

Mehmet Levent Coşkuner

Managing Partner | ELC Strategy

Banu Şahin

Head of Treasury & Finance
Gamak Makina Sanayi A.Ş.

Dr. İmran Emre Karagözlü

Hazine Müdürü | Coca Cola

Fatih Şeker

Financial & Tax Advisor | Peaks Consultancy

Nazım Yaprak

Treasury and Financial Affairs Director | TAV Airports Holding

Alper Ünlü

Accounting Manager | ER-BAKIR Elektrolitik Bakır Mamulleri

Batur Asmazoğlu

CFO & Board Member to Group Companies | İnci Holding